lg=en

Semi-geprefabriceerd bouwsysteem samengesteld uit balken in voorgespannen beton en vulstenen. Eenmaal geplaatst vormt het een monolitisch geheel door het ter plaatse gieten van de gewapende druklaag.  Geschikt voor complexe architecturen, ideaal voor renovatie. 

Draagvloer met potten & balken
Draagvloer met potten & balken